voorthuizenliberation1945.nl  

Pictures

 

Nieuwe videofilm Bevrijding van de Prinsenkamp op 4 mei

Artikel uit de Barneveldse Krant van 02-05-2012

Nieuwe videofilm 'Bevrijding van de Prinsenkamp' op 4 mei

 

VOORTHUIZEN - Stichting Voorthuizen Liberation 1945 laat in samenwerking met de Vereniging Oud Barneveld vrij­dagavond 4 mei een bijzondere videofilm zien.

 

 

 

Kaartje met daarop de (in rood getekende) route van de colonne tanks van de 5e Canadese Tankdivisie bij de bevrijding van De Prinsenkamp.

 

Dat gebeurt in overleg met de Oranjevereniging Voorthuizen aansluitend op de dodenherdenking en het gezamenlijk koffie­drinken in verenigingsgebouw Kerkheem naast de hervormde Dorpskerk. Vanaf 20.45 uur wordt daar de nieuwe videofilm 'De be­vrijding van de Prinsenkamp' ver­toond.

Eerder was al een voorlopige videoversie over dit onderwerp gemaakt, vertelt woordvoerder Gert Jan van Elten van de Voorthuizense stichting. „Omdat ons in 2010 maar vijf ooggetuigen van de gebeurtenissen in het gebied Prinsenkamp bekend waren en die ooggetuigen bovendien in 1945 vrij dicht bij elkaar woonden in de oostelijke regio van Prinsenkamp en aan de Tweede Prinsenweg, was die videofilm maar kort en dekte die de Prinsenkamp niet in zijn geheel." Daarom is vorig jaar intensief gezocht naar meer ooggetuigen en die zijn ook gevonden, meldt Van Elten. „Nu speciaal ten zui­den van de Prinsenkamp en rond de Voorthuizerstraat, waar ook veel is gebeurd. De korte video van 2010 is in de nieuwe videofilm opgenomen. We hebben nu een compleet overzicht van de bevrij­ding van dit tijdens de bevrijding meest getroffen gebied in de re­gio. We weten nu ook waarom en hoe de Canadezen zich gedurende drie uur behoedzaam en voorzien van vlammenwerpers door het Wilbrinkbos hebben gevochten, terwijl de Duitse militairen gewa­pend met Panzerfausten het hen moeilijk maakten en in het bos ook één tank hebben uitgescha­keld."

 

Catastrofale gevolgen

Volgens Van Elten hadden de Duitsers in het open veld van de Prinsenkamp hadden de Duitsers op talrijke plekken, zoals op erven van boerderijen en soms zelfs in open veldschuren, kanonnen op­gesteld. „De Canadezen hadden geen andere keus dan circa twintig boerderijen kapot of in brand te schieten. Helaas met catastro­fale gevolgen voor soms de gezin­nen en vrijwel altijd voor de boer­derijen met het vee nog op stal."

Voordat de videofilm vrijdag­avond wordt gedraaid, is er eerst aan de hand van een kaartje uitleg over de route van de tankcolonne van de 5e Canadese Tankdivisie.

 

Kaartje

De Stichting Voorthuizen Libe­ration heeft ook een kaartje ge­maakt met de route van de tanks van de 5e Canadese Tankdivisie, Dit traject is ook met de camera gevolgd, waarbij de ooggetuigen veelal op de plek van de boerderij van hun ouders in 1945 hun erva­ringen - destijds als kind - tijdens de bevrijding vertellen. Een uitvoerig artikel met de ver­halen van tien ooggetuigen van de bevrijding van de Prinsenkamp is te lezen op de sites www.voorthuizenliberation1945.nl en www.oud-barneveld.nl onder het hoofdstuk 'Artikelen Bevrijding'.